Disclaimer

Algemeen

Jyve Koerier B.V. (Kamer van Koophandel 61056456), hierna te noemen Jyve koerier, verleent u hierbij toegang tot jyvekoerier.nl (hierna te noemen: de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen (hierna te noemen: content) die door Jyve koerier en derden zijn aangeleverd. Jyve koerier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jyve koerier.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jyve koerier.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze content liggen bij Jyve koerier. Logo's (en content) van derden behoren tot hun rechtmatige eigenaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jyve koerier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content of materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.